Advocaat dagvaardt Sharia4Belgium voor homohaat

Print
Advocaat dagvaardt Sharia4Belgium voor homohaat

Advocaat dagvaardt Sharia4Belgium voor homohaat

Advocaat Jean-Marie de Meester heeft de woordvoerder van Sharia4belgium, Fouad Belkacem, rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank voor het aanzetten tot homohaat.

De Meester had zich eerder al burgerlijke partij gesteld in de strafzaak tegen Belkacem, maar dat was voor haat tegen niet-moslims. Zijn burgerlijke partijstelling werd door de rechtbank op 10 februari jl. afgewezen, omdat hij geen persoonlijk belang kon aantonen. Belkacem kreeg toen bij verstek wel twee jaar cel en 550 euro boete.

De Meester is boos omdat het Antwerpse parket, "ondanks onze herhaalde verzoeken", Belkacem niet wil dagvaarden voor aanzetten tot homohaat. De reden is dat de uitspraken van Belkacem alleen in de gedrukte media werden gedaan. Het misdrijf moet dan voor assisen komen. "Dat houdt geen steek want in mijn rechtstreekse dagvaarding verwijs ik naar drie audiovisuele opnames".

Turtelboom

De Meester is verder boos omdat noch het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, noch de Vlaamse holebikoepel Cavaria, aandringen op vervolging van Belkacem voor homohaat. "Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom reageerde niet op mijn verzoek om haar positief injunctierecht te gebruiken om Belkacem te vervolgen voor homohaat", aldus de advocaat. Hij krijgt wel de steun van de vereniging Outrage!, die in Brussel de smartphone applicatie lanceerde om homofoob geweld te melden.

Normaal gezien wordt de zaak op vrijdag 16 maart opnieuw behandeld.

Meer over het proces tegen Sharia4Belgium vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Photo News