Veli Yüksel (CD&V) pleit voor gedragscode voor realitytelevisie

Print

Veli Yüksel (CD&V) pleit voor gedragscode voor realitytelevisie

Vlaams parlementslid Veli Yüksel (CD&V) stelt voor dat de Vlaamse audiovisuele sector een gedragscode uitwerkt rond realitytelevisie. Hij deed dat voorstel woensdag op de VRT-radio naar aanleiding van de reeks in Humo over reality-tv in Vlaanderen.

Het weekblad Humo pakte de voorbije weken uit met een reeks artikels over realitytelevisie in Vlaanderen. Het weekblad schetst een opvallend beeld van wat er zich achter de schermen afspeelt. De berichten gaan van bedrog tot gebrekkige begeleiding van kandidaten en omstreden deelnemerscontracten.

Vlaams parlementslid Yüksel spreekt van "wanpraktijken" en "excessen" die de Vlaamse audiovisuele sector in een slecht daglicht plaatsen. Hij pleit ervoor dat Vlaams mediaminister Lieten de kwestie samen met haar federale collega's voor Werk (Monica De Coninck) en Sociale Zaken (Laurette Onkelinx) onderzoekt.

Lieten

Yüksel zelf pleit niet voor extra regulering, maar stelt wel voor dat de sector zelf - en dan in de eerste plaats de productiehuizen en de omroepen - werk maken van een gedragscode waarin wordt vastgelegd wat wel en niet door de beugel kan in realitytelevisie.

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (sp.a) vindt zo'n 'code of conduct' wel een goed idee, maar wil graag ook de stem van de productiehuizen in het debat horen. De minister wil het debat rond realitytv ook in het bredere perspectief plaatsen van de werkomstandigheden in de mediasector. Daarover worden in maart een aantal rondetafels georganiseerd.

Inspelend op de suggestie van Yüksel, pleitte Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de commissie Media in het Vlaams Parlement, woensdag voor het organiseren van hoorzittingen rond realitytelevisie in Vlaanderen.

Foto boven Photo News