Voor imam studeren aan de universiteit

In een nota aan het Vlaams Parlement stelt Ludo Sannen (sp.a) voor de opleiding voor imams te integreren in een bestaande theologische faculteit. De KU Leuven is geïnteresseerd.

jatimmermans

Imams hier opleiden is het snelst en het goedkoopst, zegt Sannen. Momenteel worden imams meestal geïmporteerd. Vooral de Turkse Diyanetmoskeeën hebben daar een goed uitgebouwd systeem voor. Die imams worden betaald door de Turkse overheid en wisselen om de paar jaar. Ze spreken geen Nederlands.

"We moeten onze eigen imams en islamtheologen opleiden die vanuit onze leefwereld naar de islam kijken en die beter geïntegreerd zijn", vindt Sannen. "Ze kunnen dan goed onderbouwde antwoorden geven op vragen over bijvoorbeeld rituele slachtingen of hoofddoeken. Nu zijn er voor dit soort debatten weinig woordvoerders die daarvoor academisch zijn opgeleid."

Imamopleidingen buurlanden

Sannen heeft de imamopleidingen in onze buurlanden onder de loep genomen. "Ik pleit voor het model van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar maakt de opleiding deel uit van de faculteit theologie. Dat kan de KU Leuven bijvoorbeeld ook. Een afzonderlijke faculteit opstarten is veel moeilijker en veel duurder."

De KU Leuven is alvast geïnteresseerd, maar onder bepaalde voorwaarden. "We willen onafhankelijk blijven, zoals we dat nu zijn van de katholieke kerk", zegt Ludo Melis, vicerector Onderwijs. "Andere voorwaarde is dat die opleiding wordt gedragen door moslims." De KU Leuven heeft de opleidingen al besproken met een instelling in Turkije.

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil vanaf 2013 kredieten vrijmaken.

LC Foto Belga

Meer over KU Leuven