Rechters erg sceptisch over hervorming tuchtstatuut

De rechters denken dat het nieuwe wetsvoorstel om hun tuchtstatuut te hervormen weinig zal verbeteren. Dat zegde raadsheer Paul Maffei zopas in de Senaatscommissie Justitie.

jdewit

Die Senaatscommissie organiseert hoorzittingen over het voorstel van Francis Delpérée (cdH) om het tuchtstatuut van de magistraten te hervormen. Dat voorstel is eigenlijk een ontwerp van voormalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, foto) dat in de lange periode van lopende zaken van de vorige regering Leterme als "brief" werd ingediend en nu nog besproken wordt.

De magistraten zijn niet tegen de hervorming, maar ze hebben zoveel bedenkingen dat er niet veel meer van overschiet. Welke?

* "Eén van de centrale problemen is dat de korpschef momenteel de tuchtonderzoeken opstart en ook de tuchtsancties neemt. Dat kan een indruk van partijdigheid wekken. Dat probleem wordt door de nieuwe regeling niet opgelost. Beter zou zijn: laat iemand van buiten het rechtsgebied de tuchtonderzoeken doen en de sancties nemen".

Overplaatsing

* Maffei vond "overplaatsing" als tuchtstraf ongrondwettelijk. Ook zouden er vele problemen rijzen om de gestrafte magistraat te vervangen.

* Het kon voor hem ook niet dat twee negatieve evaluaties automatisch tot een tuchtprocedure zouden leiden.

* Hij hekelde dat tuchtstraffen met uitstel kunnen worden opgelegd, maar dat er helemaal geen procedure is om dat uitstel te stoppen als de gestrafte de voorwaarden van het uitstel niet naleeft.

Externen

* Maffei keerde zich persoonlijk tegen externen in de tuchtrechtbank die in de toekomst de tuchtstraffen zal moeten opleggen. Maar de vertegenwoordiger van het andere gerechtspersoneel sprak zich nu net voor externen uit. Ook de Hoge Raad voor Justitie is voor externen in de tuchtrechtbank, maar de Adviesraad voor de Magistratuur is tegen.

* Het is ook helemaal niet duidelijk welke rol het Openbaar Ministerie in deze procedure speelt en het is niet duidelijk wie tuchtsancties kan opleggen aan magistraten die vanuit hun functie gedetacheerd zijn.

Geen cijfers

Hoeveel tuchstraffen jaarlijks worden opgelegd aan rechters, wist Maffei niet. "We houden dat niet bij, wij geven jaarlijks tussen de 10 en de 20 adviezen over zware tuchtvergrijpen van al het gerechtelijke personeel, maar wat daarmee gebeurt weten we niet. We weten ook niet hoeveel lichte tuchtstraffen de korpschefs opleggen". Het is in de voorbije jaren ook bij niemand opgekomen om dat eens uit te zoeken of op te vragen.

Meer over de hervorming van het tuchtstatuut van de rechters, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto: Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer