Annick De Ridder onderneemt actie in dossier-Hedwigepolder

Vlaams parlementslid Annick De Ridder (Open Vld) vindt dat de Vlaamse regering te slap reageert tegen de Nederlandse houding in het dossier van de Hedwigepolder.

jrosquin

Als de Vlaamse regering niet snel stappen onderneemt, zou dat een "gevaar" kunnen zijn voor de Antwerpse haven. Zij roept daarom de burgers op om brieven te sturen naar de Europese Commissie en naar de Vlaamse regering. De Ridder wil alvast zelf aan de Europese Commissie vragen om een inbreukprocedure tegen Nederland op te starten.

Alternatief

In de Scheldeverdragen is afgesproken dat Nederland de Hedwigepolder moet teruggeven aan het water. Maar de Nederlanders zien die ontpoldering niet zitten en pleiten voor een alternatief. Dat alternatief werd echter verworpen door de Europese Commissie. Toch houdt Nederland vast aan dat alternatief.

Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) blijft Vlaanderen bij Nederland aandringen op een onverkort naleven van de Scheldeverdragen, maar is het nu wachten op een antwoord van de Europese Commissie.

Tijd voor actie

De Ridder vindt dat de regering-Peeters al te lang een afwachtende houding aanneemt en vindt het tijd voor actie. Als Nederland de gemaakte afspraken niet nakomt is dat volgens haar namelijk nadelig voor de Antwerpse haven en loopt Antwerpen zelf een verhoogd overstromingsrisico. "Alle burgers zouden de Vlaamse regering en de Europese Commissie moeten vragen de nodige stappen te zetten om Nederland te verplichten de gemaakte afspraken uit te voeren".

Burgers kunnen volgens haar twee zaken doen: de Europese Commissie vragen een inbreukprocedure op te starten tegen Nederland wegens niet naleving van de Europese regelgeving. Of de Vlaamse regering vragen om diplomatieke bescherming tegen Nederland en hen verzoeken de procedure voor geschillenbeslechting zoals voorzien in het verdrag op te starten.

De Ridder richt voor haar actie ook de website www.havenvanantwerpeningevaar.be. op. Daarop zijn de twee modelbrieven (aan de Europese Commissie en aan de Vlaamse regering) terug te vinden.

Foto: Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer