Wet over seksueel misbruik op 30 januari van kracht

Print
Wet over seksueel misbruik op 30 januari van kracht

Wet over seksueel misbruik op 30 januari van kracht

Op maandag 30 januari treedt de nieuwe wet op seksueel misbruik in werking. Deze wet is het eerste resultaat van de Kamercommissie Seksueel Misbruik in de Kerk, die pedofilie in de Kerk bestudeerde. De wet staat vandaag in het staatsblad.

Wat zegt die wet?

* De verjaringstermijn om klacht in te dienen voor seksueel misbruik van minderjarigen gaat van 10 naar 15 jaar. De termijn start pas als het slachtoffer 18 jaar wordt. Dat betekent dat de dader nog tot 30 jaar nadat zijn slachtoffer 18 werd voor de strafrechter kan komen.

* Het spreekrecht voor mensen met een beroepsgeheim (artsen, advocaten, priesters) die kennis krijgen van pedofiele misdrijven wordt uitgebreid op drie vlakken:

== ook wanneer een dader of een derde over het bewuste misdrijf heeft gesproken, kan de hulpverlener naar het gerecht stappen.

== Het slachtoffer van seksueel misbruik moet bovendien niet meer noodzakelijk een minderjarige zijn, een "kwetsbare persoon" volstaat. Een kwetsbare persoon kan een bejaarde, een zieke of een gehandicapte zijn.

== Het is tenslotte voldoende dat het gevaar voor seksueel misbruik "gewichtig en reëel" is, het moet niet meer "dreigend" zijn.

Het gaat om een spreekrecht, niet om een spreekplicht.

* Pedofielen zullen altijd na hun straf ter beschikking kunnen worden gesteld. Nu is dit in bepaalde gevallen niet zo, bv als ze eerst de verkrachtingsdrug hebben toegediend en vervolgd worden voor drugs.

* Het louter bekijken, dus zonder te downloaden, van kinderporno wordt strafbaar.

Deze onderdelen van de wet worden van kracht vanaf 30 januari 2012.

2013

Vanaf 1 januari 2013 treden dan nog een aantal andere stukken van deze wet in werking. Verhoren van minderjarige slachtoffers zullen dan altijd audiovisueel moeten worden opgenomen en het wordt veel makkelijker om je als "benadeelde partij" te laten registreren zodat je op de hoogte wordt gehouden van de evolutie van jouw zaak. Dat laatste zal dan bij de politie kunnen, het hoeft niet meer bij het parket.

Een uitvoerige kritische analyse van deze wet, leest U op de expertenpagina van John De Wit

JDW

Foto Photo News