thumbnail: null
thumbnail: null

St-Jozefkerk wordt een polyvalent parochiaal centrum

De Sint-Jozefkerk wordt een polyvalent parochiaal centrum waar culturele verenigingen terechtkunnen voor hun activiteiten. Dat is het gevolg van de sluiting van het Kazelhof dat niet meer geschikt was voor activiteiten. Daar zou een nieuw funerarium gebouwd worden.

Jozef Croughs

Onlangs heeft het kerkfabriek besloten geen heilige missen meer de celebreren in de St-Jozefkerk op de Zepperenweg van Sint-Truiden. In de kerk stonden de vieringen, bij gebrek aan priesters bij de Trudo federatie al op een extra laag pitje het afgelopen jaar zodat de beslissing niet onverwachts komt. Drie jaar geleden kwam de kerk nog in opspraak omdat de Pinkstergemeenschap twee maal per maand afwisselende met de Rooms- katholieke kerk er hun vieringen wilden houden maar het bisdom hield toen de boot af.

Nu het gebouw ontwijd is, kunnen culturele verenigingen er in terecht voor tal van activiteiten in de ruimste zin van het woord. Maar jeugdfuiven organiseren is -not done- al is een danscursus van KAV avond of een babyborrel niet uitgesloten.

De beslissing van de kerkfabriek kwam er vrij snel nadat bekend werd dat het parochiaal centrum -Kazelhof- in de Kazelstraat definitief de deuren sloot.

Op 31december 2011 liep het 9-jarig huurcontract met de vzw parochiale werken voor de uitbating van de zaal af en werd niet meer verlengd. Het gebouw dat ruim 50 jaar deel uitmaakte van het sociale leven van de parochie Schurhoven, waar ook de St-Jozefkerk toebehoort, was dringend aan herstelling toe. Helaas voor de nog resterende verenigingen die er hun activiteiten in hielden was het niet meer verantwoord om aan het gebouw nog herstellingswerken uit te voeren. Het hemelwater sijpelde op verschillende plaatsen door het dak en de waren problemen met het sanitair. De bloedgevers organisatie van Het Rode Kruis was de laatste vereniging die de deur achter zich dicht trok. Zij kunnen voortaan hun bedden voor bloedafname ontplooien in de refter van het stadsmagazijn in de St-Jorisstraat. Voor ziekenzorg en KAV Schurhoven lonkt de nieuwe locatie op de Zepperenweg.

Voor het perceel en de bouw waar nu het Kazelhof staat wordt druk met de bevoegde overheid en de kerkfabriek overlegd om er een nieuw bouwproject te realiseren. Uit goedingelichte bronnen is vernomen dat er plannen zijn voor de bouw van een nieuw funerarium, annex een cafetaria met een mogelijkheid tot het organiseren van een koffietafel. Boven het funerarium worden een aantal nieuwe appartementen voorzien. Voorzitter Ivo Brans van de kerkfabriek zegt in een eerste reactie dat het nog te vroeg is om daar al uitspraken over te doen maar ontkent niet dat er onderhandeld wordt. Alles zit nog in een begin fase en alle vergunningen nog moeten bekomen worden.

Hij ontkent ook niet dat er een minstens een kandidaat begrafenisondernemer is die in het project wil stappen.

Jozef Croughs

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio