Dewinter wil medische regularisatie illegalen afschaffen

Senator Filip Dewinter (VB) wil de medische regularisatie van illegalen afschaffen. Hij heeft zopas een wetsvoorstel in die zin ingediend.

jdewit

In 2011 werden er in totaal 17.771 regularisatieaanvragen ingediend, 9.675 voor medische en 8.096 voor humanitaire redenen. Voor het eerst waren er meer medische aanvragen dan humanitaire. Bijna 80% van de illegalen die om medische redenen een verblijfsvergunning willen krijgen, zijn asielzoekers die eerder in België afgewezen zijn. Zij zijn plots allemaal "ernstig ziek" geworden. Slechts 5% van de aanvragen tot medische regularisatie wordt ingewilligd.

Volgens Dewinter blijft de medische regularisatie een achterpoort om illegalen onterecht te regulariseren. In verschillende Europese landen zoals Italië, Finland, Griekenland, Slowakije, Estland is regularisatie op basis van medische redenen onmogelijk, aldus Dewinter. Het VB wil deze mogelijkheid afschaffen.

De wet op de medische regularisatie werd vorig jaar al verstrengd op initiatief van Nahima Lanjri (CD&V), maar die verstrenging verscheen nog niet in het staatsblad.

Straatsburg

Onder toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback (sp.a) in de jaren negentig bestond medische regularisatie niet eens. Wel was er al humanitaire regularisatie, maar die was heel uitzonderlijk: niet eens 100 gevallen per jaar. Later kende het systeem van regularisatie een wildgroei.

Volgens de jongste arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (N. tegen het Verenigd Koninkrijk, 27 mei 2008) moet regularisatie om medische redenen maar in "hoogst uitzonderlijke omstandigheden". Het Hof vond toen dat een terugzending van een illegale HIV-patiënt die in zijn herkomstland Oeganda een beduidend lagere levensverwachting had dan in het VK, géén schending was van de mensenrechten. Deze rechtspraak werd nog maar pas (op 20 december 2011) bevestigd in de een volledig soortgelijke zaak van de seropositieve Yoh-Ekale Mwanje tegen België, die naar Kameroen zou worden teruggestuurd. De Belgische wetgeving terzake gaat volgens deskundigen veel verder van wat volgens Straatsburg is vereist.

Niet shoppen

Tijdens het debat over de beleidsnota van staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block (Open Vld) vorige woensdag drong Sarah Smeyers (N-VA) erop aan dat de regering maatregelen zou nemen om het shoppen, het overstappen van het ene statuut naar het andere, onmogelijk te maken. Ofwel vraag je asiel aan, ofwel regularisatie om medische redenen, maar niet allebei, meende Smeyers. "Het kan toch niet dat afgewezen asielzoekers plots allemaal zwaar ziek worden". De Block ging hier niet op in. De medische regularisatie wordt ook niet afgeschaft.

Lees ook: Medische regularisatie wordt moeilijker

JDW

Foto Isopix

Meer over Filip Dewinter