Regering moet 2,3 miljard euro extra besparen

Het begrotingstekort 2011 valt met 4 procent een pak hoger uit dan geraamd. Bovendien is de economische groei dit jaar lager dan verwacht. Die twee tegenvallers zorgen ervoor dat de regering Di Rupo I nog meer zal moeten besparen: 2,3 miljard euro extra.

jatimmermans

Het tegenvallende begrotingsresultaat wordt grotendeels verklaard door de dure redding van Dexia, de steun aan landen die zwaar door de eurocrisis werden getroffen (Griekenland bijvoorbeeld), en door de fors teruggevallen economische groei. Minister van Begroting Olivier Chastel had het eerder in de week over 850 miljoen euro. Maar in kringen rond minister van Financiën Steven Vanackere is te horen dat de inspanning waarschijnlijk rond de 0,6% van het bbp 2012 of zo'n 2,28 miljard groot zal zijn.

Na een van de meest omvangrijke en pijnlijke saneringsoperaties in de geschiedenis van dit land, waarbij Di Rupo I zo'n 11,5 miljard heeft bespaard, staat diezelfde regering dus opnieuw voor een zware opdracht: bij de begrotingscontrole in februari moet 2,3 miljard euro extra gevonden worden. Op welke domeinen de regering Di Rupo I gaat besparen, is nog niet bekend.

ED, DCA

Foto Belga

Meer over Olivier Chastel