Skelet van onbekende prehistorische vissoort ontdekt

Bij wegwerkzaamheden nabij het Duitse Cremlingen is een 130 miljoen jaar oud skelet van een tot nog toe onbekende prehistorische vissoort boven water gekomen. "Het is een spectaculaire vondst, waarmee de ganse theorie over het uitsterven van de dinosauriërs in vraag gesteld wordt", zegt Ulrich Joger, directeur van het natuurhistorische museum in Braunschweig, waar het geraamte door Duitse, Britse én Belgische wetenschappers onderzocht werd.

jatimmermans

"Lang ging de wetenschap ervan uit dat de Ichthyosauria - de prehistorische vis - op het einde van het Jura-tijdperk uitstierven", aldus Joger. "De jongste ontdekkingen tonen echter dat ze ook nog tijdens het Onderkrijt in de zeeën leefden. Een catastrofe, zoals tot nog toe werd aangenomen, kan dus niet plaatsgevonden hebben."

Sinds de vondst in mei 2005 hebben paleontologen van het museum de beenderen samen met wetenschappers uit Groot-Brittannië en België geanalyseerd. De resultaten werden nu pas in het vakblad PLoS ONE gepubliceerd. De soort krijgt de wetenschappelijke naam Acamptonectes densus, ofte 'stijve zwemmer'.

Voorvaderen

Tot nog toe werden behalve bij Braunschweig ook in het Britse Speeton overblijfselen van de soort aangetroffen. De dieren zouden afstammen van op land levende voorvaderen.

Het dier was drie meter lang, had vele scherpe tanden en lijkt op een dolfijn. "Hij kon de hals niet bewegen, maar moet als een pijl door het water geschoten zijn", aldus Joger. De onderzoekers hebben het skelet voor 90 procent uitgegraven, enkel de vinnen ontbreken. In de buurt van de nek vonden ze ook een tand van een haai terug.