Akkoord over asiel & migratie en maatschappelijke integratie

Print
Akkoord over asiel & migratie en maatschappelijke integratie

Akkoord over asiel & migratie en maatschappelijke integratie

Formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars van de zes regeringsvormende partijen hebben iets over middernacht hun werkzaamheden voor maandag stopgezet. Naast het luik asiel en migratie rondden ze ook de begrotingsbesprekingen en het hoofdstuk maatschappelijke integratie af. Dinsdag zien ze mekaar weer om 11.00 uur.

Nadat ze zich wekenlang over de begroting en de structurele hervormingen hebben gebogen, onderhandelden formateur Elio Di Rupo en de voorzitters van de zes partijen maandag sinds 15 uur over het luik asiel en migratie, maatschappelijke integratie en het gelijke kansenbeleid.

Rond 19 uur kwam het bericht dat de onderhandelaars een akkoord hebben over asiel en migratie. Dat was verrassend snel, want het lag toch nog in de lijn der verwachtingen dat asiel en migratie nog enige stof tot discussie zou bieden.

Strenger

Er zijn al enkele wetsvoorstellen over asiel en migratie goedgekeurd in de Kamer. De formateur en de voorzitters willen één minister voor beide bevoegdheden. Nu zitten die verdeeld over staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) en staatssecretaris Philippe Courard (PS). De onderhandelaars zullen dat principe ook vertalen in een aantal maatregelen om de diensten op het terrein, zoals Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken, beter te laten samenwerken.

Er is ook sprake van een verstrenging van het terugkeerbeleid. "Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet", luidt het credo. Bedoeling is de huidige capaciteit optimaal te benutten en na te gaan of er nood is aan uitbreiding. Er zou ook een open terugkeercentrum komen waar uitgeprocedeerden worden voorbereid op een vrijwillige terugkeer.

De onderhandelaars bevestigden voorts de lijst van zogenaamde veilige landen voor asielzoekers en willen die zo snel mogelijk in werking laten treden. Het gaat om landen waarvan de onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen. De partijen willen ook de asielprocedure verkorten: van de huidige dertien maanden naar gemiddeld zes maanden. Het federale niveau zal ook de opvangkosten van asielzoekers blijven betalen.

Begroting en maatschappelijke integratie

De onderhandelaars moesten zich ook nog buigen over de begroting. Het ging daarbij om de zogenaamde notificaties naast de cijfertabellen, die nog moesten worden herlezen voor definitieve goedkeuring.

Daarnaast raakten de formateur en de zes partijen op een lijn over het luik maatschappelijke integratie, een thema waar geen enorme budgetten mee gemoeid zijn. Het gaat daarbij om maatregelen rond armoedebestrijding en schuldenbeheersing. Er zou zijn afgesproken serieus in te grijpen tegen kredietreclame en ook malafide kredietleveranciers aan te pakken.

Vandaag arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en gelijke kansen

Dinsdagvoormiddag pikken de onderhandelaars om 11.00 uur de draad weer op in het voorzitterschap van de Kamer. Dan komen thema's als het arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en gelijke kansen aan bod.

Volgende week

De formateur zou graag voor donderdag 8 december, wanneer de Europese top van start gaat, een regering hebben. De ministers zouden dus begin volgende week de eed moeten afleggen. Ten laatste woensdagavond moet de vertrouwensstemming dan plaatsvinden in het parlement.

Deze week staan justitie en de NMBS nog op de agenda van de onderhandelaars. De zes partijen moeten het (toekomstige) regeerakkoord ook nog goedkeuren op een partijcongres. Dat zal wellicht in het weekend gebeuren. De partijbesturen van Open Vld en MR hebben het begrotingsakkoord maandagmorgen al unaniem goedgekeurd.