LDD: "Vlaams racismecentrum moet westerse waarden verdedigen"

LDD wil dat een eventueel Vlaams racismecentrum de westerse waarden verdedigt en geen "inquisitie" wordt die de conflicten in de samenleving doet toenemen. Daarom mag zo'n centrum géén rechtszaken kunnen opstarten. Dat zegt Vlaams parlementslid Boudewijn Bouckaert in reactie op de voorstellen van Pascal Smet (sp.a).

jdewit

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) wil dat er een Vlaams Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) komt, hetzij als onderdeel van het federale CGKR van Jozef Dewitte, hetzij als apart centrum. Dat Vlaamse centrum zou bevoegd worden voor discriminatie bij de uitoefening van Vlaamse bevoegdheden: in het onderwijs, bij de Lijn, bij de VDAB, in de welzijnssector.

Vlaams parlementslid Boudewijn Bouckaert (LDD) vindt dat zo'n Vlaams CGKR zeker geen rechtszaken mag kunnen opstarten. "Klachten afhandelen is de taak van de parketten. Door zijn repressieve en willekeurige opstelling werkt het federale CGKR eerder conflicten in de hand dan ze op te lossen. Er is geen reden om aan te nemen dat dit met een Vlaams centrum anders zal zijn."

"Een eventueel Vlaams CGKR moet de integratie bevorderen en de westerse waarden verdedigen. We moeten leren uit de ervaring met het federale CGKR en mogen geen nieuwe inquisitie oprichten die door zijn processen het racisme en de conflicten in de samenleving bevordert", aldus nog Bouckaert, die ook voorzitter is van de Commissie voor Gelijke Kansen in het Vlaams parlement.

Meer informatie over het voorstel van Smet: Pascal Smet wil Vlaams Centrum tegen discriminatie

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer