Clottemans voor raadkamer voor diefstal uit strafdossier

De voor de parachutemoord veroordeelde Els Clottemans moet vrijdag voor de raadkamer in Hasselt verschijnen. De raadkamer buigt zich dan over de diefstal van een psychiatrisch verslag uit het strafdossier. Dat bevestigt haar advocaat Katrien Van der Straeten woensdag.

ikerremans

Clottemans had een stuk van het psychiatrisch verslag weggenomen tijdens de inzage van het dossier in de gevangenis van Hasselt. Op haar assisenproces in Tongeren vertelde Clottemans zelf al dat ze per ongeluk een aantal documenten had meegenomen. "Ze heeft dat indertijd aan haar toenmalige raadsman gemeld. Dat is teruggegeven. Ze had nooit de intentie dat te stelen. Blijkbaar wordt ze hier toch nog voor vervolgd", aldus meester Van der Straeten.

De advocate voegde er nog aan toe dat het waarschijnlijk opgeslorpt zal worden door haar veroordeling tot dertig jaar. Clottemans kreeg die celstraf vorig jaar voor het Tongerse hof van assisen voor de parachutemoord op Els Van Doren.

Katrien Van der Straeten vertelde ook dat er intussen een verzoekschrift is ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarmee wil Clottemans een nieuw assisenproces afdwingen. "Het gaat om een gedetailleerd verzoekschrift. Het is nu wachten op een antwoord met hopelijk een positief gevolg. Mijn cliënt is er toch hoopvol over. Het zal een hele tijd duren eer we bericht krijgen", zei meester Van der Straeten woensdag.

Meer over Hasselt