Medische regularisatie van illegalen wordt moeilijker

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde zopas een verstrenging van de wet op de medische regularisatie van illegalen goed. De meeste partijen stemden voor, ook de N-VA. Het VB was tegen en de groenen onthielden zich.

jdewit

Zwaar zieke illegalen die in hun herkomstland niet verzorgd kunnen worden, kunnen via de medische regularisatie een verblijfsvergunning in ons land krijgen. Maar het misbruik is groot. Daarom wordt de wet verstrengd.

In de toekomst zal de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken een onernstig verzoek onmiddellijk in de prullenmand kunnen gooien. Verzoeken van illegalen vervallen als ze niet komen opdagen wanneer de arts hen voor een controle oproept. Ook zal de aanvrager een medisch attest van hoogstens drie maanden oud moeten voorleggen.

Meer informatie: Medische regularisatie wordt beperkt

JDW