Chronische vermoeidheid te wijten aan defect immuunsysteem?

Noorse wetenschappers denken dat het Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) mogelijk veroorzaakt wordt doordat het immuunsysteem het lichaam aanvalt.

ssimons

De onderzoekers vonden het eerste bewijs daarvoor in 2004, toen ze een patiënte behandelden die zowel aan de ziekte van Hodgkin als aan CVS leed. Toen de patiënte behandeld werd voor de ziekte van Hodgkin, bleken de vermoeidheidssymptomen de volgende vijf maanden te verbeteren.

Voor de jongste studie, uitgevoerd aan het Haukeland Universiteitsziekenhuis in Bergen, werden dertig patiënten met CVS onder de loep genomen. De helft van hen kreeg twee doses Rituximab toegediend. Dat is een kankermedicijn dat een bepaald soort witte bloedcellen elimineert. De andere patiënten kregen een placebo toegediend.

67% van degenen die het medicijn hadden gekregen, gaven aan dat het beter gesteld was met hun vermoeidheid. In de placebo-groep gaf slechts 13% van de patiënten dat aan.

Lymfocyten

De theorie van de vorsers is dat een type witte bloedcel, lymfocyten, een antillichaam produceert dat het lichaam aanvalt. Het medicijn vernietigt de lymfocyten, waardoor in sommige gevallen het immuunsysteem werd "gereset". In andere gevallen kwamen de vermoeidheidssymptomen weer terug wanneer meer lymfocyten werden aangemaakt.

"De resultaten van dit onderzoek zijn heel bemoedigend voor mensen met CVS", aldus Charles Shepherd, de medische raadgever van de Britse CVS-organisatie. "Ten eerste bevestigen ze een belangrijke abnormaliteit in het immuunsysteem bij deze ziekte. Ten tweede geven ze aan dat het aanpassen van de manier waarop het immuunsysteem reageert, een effectieve manier kan zijn om bepaalde CVS-patiënten te helpen."

De onderzoekers zullen nu nagaan wat het effect van het toedienen van meerdere doses over een langere periode is.

Foto Photonews

Aangeboden door onze partners