Natuurgebied de 'Oude Weerd' na loslaten roofvogels officieel opengesteld

Print

Natuurgebied de 'Oude Weerd' na loslaten roofvogels officieel opengesteld

Lanaken -

De mannen van Natuurpunt Lanaken zien hun werk, aan de 'Oude Weerd' in Rekem, beloond met de opening op vrijdag 7 oktober onder grote belangstelling van Natuurvrienden en zowaar met zonnestralen..

Rond 14.00 begon de verwelkoming door: voorzitter van Natuurpunt Lanaken, Bart Hoelbeek.

Gevolgd door woorden van lof door de volgende sprekers: Schepen van Leefmilieu Baldewijns, Lambert Schoenmaekers Projectleider Maasvallei, Fred Snel gedelegeerd bestuurde ‘de Cup’, Noah Janssen afdelingshoofd natuur van Natuurpunt en Gedeputeerde van Leefmilieu Frank Smeets.

Na hun lovende woorden aan de initiatiefnemers was het de beurt aan de mannen van het Natuurhulpcentrum. Deze stelden, speciaal voor deze gelegenheid, drie vogels terug in vrijheid die, na een genezen kwetsuur in het centrum, met tussenpozen terug gezet konden worden in de natuur. Het eerste was een klein uiltje, gevolgd door twee grote buizerds waarvan gedeputeerde Frank Smeets als een’ volleerd valkenier’ de laatste roofvogel de lucht inwierp. Na een rondje verdwenen alle drie de vogels in de omgeving en uit het zicht van de toeschouwers.

Met het vrijlaten van deze roofvogels was de officiële opening van de ‘oude Weerd’ een feit. Hierna volgde een wandeltocht door ‘de Oude Weerd’.

Maandenlang hebben vrijwilligers gewerkt aan het opruimen, aanplanten van hagen en houtkanten, maaien en het afpalen van enkele weilanden. De met schrikdraad, door 'de Winning', omheide weilanden, worden begraasd door een negental springpaarden (van een privé eigenaar). Met de eigenaar van de paarden is er een overeenkomst voor wat betreft het beheer, overeenkomstig met de doelstelling van de beoogde natuurontwikkeling.

Samenwerking tussen het 'Regionaal Landschap Kempen en Maas’ (RLKM), Natuurpunt Beheer, en het gemeentebestuur, heeft geleid tot de aankoop van het ong. 30 hectare grote, voormalige grindwinningsgebied ‘De Cup’.

Met de openstelling voor het publiek van dit natuurgebied is Natuurpunt Lanaken niet aan zijn proefstuk. Reeds eerder namen zij gebieden in Lanaken onder hun hoede. o.a. De educatieve poelen in Pietersheim, de taluds van het Albertkanaal, de holle wegen van Briegden etc.

Voor al dat beheers en beheerwerk staan vrijwilligers van Natuurpunt Lanaken in, die hierbij een oproep doen aan geïnteresseerden die mee willen werken aan hun doelstelling. Deze kunnen zich kenbaar maken via de website van www.natuurpuntlanaken.be om alreeds op 12 en 13 november mee te kunnen werken aan de ‘Oude Weerd’ in Rekem beide dagen vanaf 13.00 uur voor een loon in natura, bestaande uit een grote kom soep van de dag en Fair Trade koffie.

INGESTUURD DOOR Arnold Roberts


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio