Ministers gaan 5% minder verdienen - Politici verplicht mandaat op te nemen

Print
Ministers gaan 5% minder verdienen - Politici verplicht mandaat op te nemen

Ministers gaan 5% minder verdienen - Politici verplicht mandaat op te nemen

De acht partijen en formateur Elio Di Rupo discussiëren in de Kamer over de overdracht van een reeks kleinere bevoegdheden naar de deelstaten en over politieke vernieuwing. Ondertussen raakten ze het eens over een reeks maatregelen die de rol van het parlement dienen te versterken en voor een meer eerlijke politiek moeten zorgen.

Voor maatregelen die het parlement moeten versterken, haalden de onderhandelaars vooral de mosterd uit Europa.

* Zo zullen kersverse ministers - naar analogie met nieuwe Europese Commissarissen - vooraleer ze aan de slag gaan eerst in de Kamer hun visie op het beleid uiteen moeten komen zetten. Dat dient binnen de zes weken na hun aanstelling te gebeuren.

* Het parlement zal daarnaast het Europese systeem van rapporteurs overnemen, dat meer gewicht geeft aan de functie. Nu zijn rapporteurs niet meer dan veredelde secretarissen.

* Het parlement gaat voortaan ook rechtstreeks toegang krijgen tot alle bestuursdaden van de regering.

* Om de politiek eerlijker te maken, willen de onderhandelaars schijnkandidaturen bij verkiezingen onmogelijk maken. Politici zullen ook verplicht worden om hun laatste verkozen mandaat op te nemen.

* Ministers dienen 5% op hun loon in te leveren. Er zal ook gesnoeid worden in de uittredingsvergoedingen van parlementsleden en de vergoedingen voor bijzondere functies zoals parlementsvoorzitters, commissievoorzitter, enzovoort.

* De pensioenregeling voor parlementsleden wordt voortaan afgestemd op die van de privésector. Een volwaardig pensioen krijgen na 20 jaar mandaat is in de toekomst uitgesloten.

De discussie over het laten samenvallen van verkiezingen is nog altijd niet afgerond. De onderhandelaars hebben het overigens ook over een eventuele regionalisering van de civiele veiligheid en het verkeersreglement.