Bestrijders softwarepiraterij gaan voortvarend te werk

Het Hof van Beroep van Brussel heeft een controle in opdracht van de bestrijders van softwarepiraterij nietig verklaard. Men had zich voor een inval immers gebaseerd op een anonieme klacht. Maar de steller ervan bleek niet te bestaan. Dat zegt Vlaams parlementslid Peter Reekmans van Lijst Dedecker.

jvangeyte

Een alliantie van softwarebedrijven probeert het illegaal kopiëren en gebruiken van software te ontmoedigen. De betrokken ondernemingen lopen immers heel wat inkomsten mis door het gedrag van de gebruikers.

De alliantie werkt hiervoor samen met het advocatenbureau Law City. "Dit kantoor valt samen met politie en deurwaarder systematisch binnen bij Vlaamse bedrijven met een eenzijdig verzoekschrift van de rechtbank van koophandel, die zich baseert op zogenoemde anonieme klachten over gebruik van illegale software. Ze controleren daarop alle computers. Het Hof van Beroep heeft nu zo’n verzoekschrift vernietigd, omdat die anonieme bron niet blijkt te bestaan en dus met valse voorwendsels werd bekomen", aldus Reekmans.

Zelfde adres

"De controles zijn dus onwettig verklaard en waren er alleen op gericht via een dading grote sommen geld af te troggelen van de bedrijven."

"De meeste controles steunden op vonnissen van de Brusselse rechtbank van koophandel, altijd van dezelfde magistraat en op basis van een tip van een zogenaamde anonieme bron. De zogenaamde onafhankelijke gerechtsexpert is trouwens ook altijd dezelfde en heeft zijn kantoor op hetzelfde adres als het advocatenkantoor."

"Uiteindelijk heeft één van de bedrijven derdenverzet aangetekend, waarop het hele circuit is onderzocht door het gerecht. Volgens het arrest van het Hof van Beroep bestond de anonieme bron niet en zijn de controles van bedrijven dus onwettig", aldus nog Reekmans.

JVG