Onderzoeksrechter Wim De Troy neemt ontslag

De Brusselse magistraat Wim De Troy (uiterst rechts op de foto) geeft er de brui aan. Hij neemt officieel ontslag als onderzoeksrechter. De reden hiervoor is dat De Troy niet meer mag samenwerken met zijn vaste griffier.

ghouben

De Troy is de man die het onderzoek leidde naar kindermisbruik in de kerk, de zogenaamde 'Operatie Kelk'. Hij heeft vrijdag zijn ontslagbrief gestuurd naar zijn overste Luc Hennart en naar minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), aldus een krant van de Corelio-groep. Hij zou nu intern naar een andere functie overgeplaatst worden.

De vrouwelijke griffier, die ook de vaste vriendin is van de Brusselse procureur Bruno Bulthé, mocht niet terugkeren na haar bevallingsverlof. De onderzoeksrechter had er eerder mee gedreigd op te stappen als de griffier mocht terugkeren. Volgens zijn overste was de beslissing "noodzakelijk voor de dienst".

De Troy heeft een flamboyante persoonlijkheid. Enkele maanden geleden zorgden de onderzoeksrechter en zijn griffier nog voor een incident toen ze in de gevangenis van Vorst weigerden enkele veiligheidsvoorschriften te volgen.

Voor zijn onderzoeken, zoals Operatie Kelk (over seksueel misbruik in de Kerk), moet nu een nieuwe onderzoeksrechter gezocht worden.

Een biografie van De Troy vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

(Beeld Photonews: Parketmagistraat Jos Colpin op de voorgrond, met daarachter griffier Peggy Coppens en onderzoeksrechter Wim De Troy)

Aangeboden door onze partners