Jo Billen fotografeert 2.000 oude grafmonumenten

Print

Jo Billen fotografeert 2.000 oude grafmonumenten

Wellen - Hardstenen grafkruisen zijn in feite stille getuigen van het verleden. Ze geven ons informatie over onze voorouders en niet zelden zijn ze voorzien van wapenschilden die voor de heraldiek van groot belang zijn.
De twee17de eeuwse grafkruisen en een grafplaat in Ulbeek krijgen nu een plaats in de overdekte begraafplaats in de oude kerk.

"Hardstenen grafkruisen werden vroeger geplaatst door de gegoede burgerij. Hun grotere broers, de grafplaten bestonden al in de 11de eeuw en waren voorbehouden voor de adel en de clerus. Ze werden dan ook binnen de kerken en kapellen geplaatst", vertelt Jo Billen.

Intussen heeft Jo zijn opzoekingswerk voortgezet.

"In 2007 kwam Zuid-Limburg aan de beurt en later heb ik de rest van onze provincie geïnventariseerd. Omdat de kruisen vooral voorkomen aan de Maaskant, ben ik ook een deel van Nederlands-Limburg en Brabant gaan bekijken. Intussen heb ik ook aandacht besteed aan de liggende grafmonumenten zoals de grafplaten. In het totaal heb ik om en bij de 2.000 grafmonumenten gefotografeerd en de tekst er nog eens onder gezet. Samen goed voor 8 boekdelen, ruim 2.300 pagina's."

Brave zielen

Intussen is Billen bezig aan een negende scriptie. Dat gaat over oude begrafenisgebruiken, gebruikte steensoorten bij de grafkruisen, de bewerking en datering, ook de erosie en de restauratie van de grafmonumenten komen aan bod. Ook de geografische spreiding, het taalgebruik en de typische kruisen zoals veldkruisen kregen aandacht. "Nu moet ik nog enkele brave zielen vinden om samen te werken om mijn werk te kunnen uitgeven, zodat het bekendheid krijgt. Misschien ligt hier een taak weggelegd voor de provinciale overheden van de beide Limburgen om een handje toe te steken", besluit Jo Billen.

PaPa

Foto PaPa

Info: jo.b@telenet.be

0032(0)496/54.40.46.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio