Amerikaanse moslims wijzen geweld vaker af dan christenen

Amerikaanse moslims verwerpen vaker dan andere religieuze groepen zoals christenen en joden, geweld of militaire aanvallen op burgers, blijkt uit het onderzoek van het Abu Dhabi Gallup Center.

kscherpenberg

Bijna vier van de vijf Amerikaanse moslims (78 procent) zegt in het dinsdag gepubliceerde onderzoek 'Muslim Americans: Faith Freedom, and the Future' dat militaire aanvallen op burgers nooit gerechtvaardigd kunnen worden. Bij de protestanten is dat 38 procent, bij katholieken 39 procent en bij joden 43 procent.

Van de moslims vindt 89 procent dat "aanvallen door een individu of kleine groep individuen op burgers nooit te rechtvaardigen zijn." Tussen 71 en 72 procent van de christelijke en joodse respondenten was het daarmee eens.

Discriminatie

Uit het onderzoek blijkt dat de visie van Amerikaanse joden en moslims op veel punten overeenkomt, ook waar het een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict betreft. Eenentachtig procent van de moslims en 78 procent van de joden die geïnterviewd werden door Gallup, is voor een tweestaten-oplossing.

Joodse respondenten vinden vaker dan christenen en moslims zelf, dat moslims in de VS te maken hebben met vooroordelen. Van de moslims is 60 procent het eens met de stelling "dat de meeste Amerikanen vooroordelen hebben ten opzicht van moslims." Van de joden is 66 procent het daarmee eens. Bij de protestanten en katholieken ongeveer 50 procent.

President Obama

De Amerikaanse moslims zijn bijzonder positief over hun president, Barack Obama, de eerste president met islamitische wortels. Tachtig procent van de moslims zegt zijn beleid goed te keuren. Van de joden is dit 65 procent. Slechts 37 procent van de protestanten staat achter het beleid van Obama.

Verder gaf bijna de helft van de moslims (48) procent aan in het afgelopen jaar met een vorm van discriminatie te maken te hebben gehad. Van protestanten, katholieken en joden was dat ongeveer 20 procent. Van de mormonen gaf 31 procent aan met discriminatie te maken te hebben gehad.

Jim Lobe (IPS)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer