Steeds minder dieselwagens afgekeurd na roettest

Het aantal dieselwagens dat afgekeurd wordt door een te hoge uitstoot aan roetdeeltjes (opaciteitsmeting) is in de periode 2005-2010 gedaald van 62.534 tot 47.041. Dat is een daling van 2,2 tot 1,7 procent.

ikerremans

Volgens staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe is de continue daling het logische gevolg "van het steeds vernieuwende karakter van het voertuigpark en het dalend aantal dieselmotoren".

In 2010 was er - wellicht als gevolg van de strengere uitstootnormen die op 1 juli 2009 van kracht werden - een stijging van het aantal afgekeurde wagens van 46.050 tot 47.041, maar procentueel was er een stabilisering op 1,7 procent, tegenover 2,2 procent in 2005.

Foto Photo News