"Federale regering krijgt geen Vlaams geld meer"

De federale regering krijgt geen geld meer van Vlaanderen als het van Philippe Muyters (N-VA) afhangt. Dat zegt de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport in de Concentrakranten.

jlenaerts

Zijn antwoord zal klaar en duidelijk 'neen' zijn als de federale regering om geld vraagt. "We gaan niet nog eens centen ophoesten voor regio's die de voorbije twee jaar niets opzij hebben gezet. Als de coalitiepartners in de Vlaamse regering dit anders zien, zullen ze me buiten moeten dragen. De Vlaamse regering heeft twee jaar lang hard het huishouden op orde gezet. Het is nu tijd om te oogsten, om extra middelen in te zetten voor de behoeften die er zijn in Vlaanderen", klinkt het.

Regeerakkoord

Muyters zal zich naar eigen zeggen blijven verzetten tegen extra belastingen voor de "hardwerkende Vlaming". "Waarom hebben Wallonië en Brussel dit jaar geen begroting in evenwicht? Omdat ze in 2009 een andere keuze hebben gemaakt. In tegenstelling tot Vlaanderen zijn zij het geld wel blijven uitgeven. Formateur Di Rupo wil dat Vlaanderen nog eens 2,8 miljard euro bespaart, boven op de 2 miljard euro van de voorbije twee jaar. Ik houd me aan het Vlaams regeerakkoord."

De minister besluit ook dat de nota van Di Rupo niet te verzoenen is met het Vlaams regeerakkoord. "In het luik-Brussel kunnen we ons helemaal niet vinden, in het socio-economische luik zit geen enkele aanbeveling van Europa en van een echte staatshervorming of goede financieringswet is hoegenaamd geen sprake", aldus Muyters.

Beeld: Photonews

Meer over Philippe Muyters

Aangeboden door onze partners