VRT-medewerker: "Gelieve jullie zelf aan jullie pornografie te masturberen"

De VRT heeft zich bij het N-SA (Nieuw-Solidaristisch Alternatief) moeten excuseren voor een ongepaste mail van een medewerker.

kscherpenberg

De nationalistische vereniging kreeg heel wat vragen naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen. Uiteindelijk besloot N-SA een verklaring over Anders Beihring Breivik door te mailen, onder meer naar VRT.

Geachte, Sinds de aanslagen in Noorwegen werden wij door meerdere media gecontacteerd voor onze reactie op de feiten. In dit licht presenteren wij u bij deze onze officiële reactie. Hoe zeer de gebeurtenissen ook onmenselijk zijn, willen wij duidelijk maken dat wij niet in het defensief gaan voor aanleidingen waar wij in het verleden meermaals zelf (en als enige nationalistische organisatie in Vlaanderen) voor gewaarschuwd hebben. Onze reactie is dan ook navenant. Met vriendelijke groeten, Persdienst N-SA

Het antwoord van de medewerker:

Besten, gelieve jullie zelf aan jullie pornografie te masturberen, met navenante groeten

Bjorn Verdoodt, woordvoerder van VRT, zegt dat de openbare omroep zich distantieert van deze reactie. "Dit is een persoonlijke reactie die jammer genoeg verstuurd werd vanuit een VRT-e-mailadres. Ondertussen hebben wij onze excuses aangeboden aan het N-SA en zullen wij een gesprek voeren met de betrokken VRT-medewerker", klinkt het bij Clint.

Beeld: PhotoNews