Bekaert voert concurrentieslag in China

De beursgenoteerde materialengroep Bekaert heeft in het eerste halfjaar van 2011 een nettowinst geboekt van 144,321 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bleef er nog 181,008 miljoen euro over. Toch gaat het bedrijf zijn aandeelhouders een interimdividend geven van 67 cent bruto per aandeel. In China voert het intussen een concurrentieslag.

jvangeyte

Bekaert zag zijn omzet nochtans stijgen in het eerste halfjaar. Het bedrijf kon voor 1,780 miljard euro aan facturen uitschrijven. Vorig jaar stopte de meter al na 1,535 miljard euro. Vooral in Europa en Latijns-Amerika deed Bekaert het goed.

De kosten van het concern namen echter ook toe. Zo keek Bekaert aan tegen hogere kosten voor zijn verkoopinspanningen, onderzoek en ontwikkeling en administratie.

Voorts heeft het te maken met toenemende concurrentie in China. Nu de economie er meer in de hand wordt gehouden, komt er overcapaciteit. Dat leidt tot meer voorraadopbouw in de keten en scherpere prijzen. Bekaert heeft dan ook zijn prijzen moeten bijstellen om zijn marktpositie te verdedigen.

Voor de korte en middellange termijn blijft Bekaert dan ook voorzichtig in zijn prognoses. Indicaties van een lichte herleving van de marktvraag in de zonneënergiesector geven niettemin aan dat de terugval daar mogelijks zijn laagste peil heeft bereikt.

JVG