Vlaamse regering maakt 250.000 euro vrij voor Hoorn van Afrika

Vlaams minister-president Kris Peeters - ook bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking - trekt 250.000 euro uit voor het bestrijden van de hongersnood in de Hoorn van Afrika.

drombouts

De steun zal via enkele hulporganisaties vooreerst gebruikt worden voor de aankoop en verdeling van voedselpakketten.

Aanhoudende extreme droogte fnuikt de groei van nieuwe voedingsgewassen in de Hoorn van Afrika. Dat leidt de jongste weken tot afnemende voedselbeschikbaarheid, toenemende ondervoeding en voedselonzekerheid, watertekort en dorre graaslanden, waardoor de voedselprijzen op de lokale markten pieken.

De minister-president merkt nog op dat Vlaanderen ook bijdraagt via het centrale noodfonds CERF van de VN, waaraan het eerder dit jaar al 300.000 euro schonk. Het CERF heeft naar aanleiding van de crisis recent nog middelen vrijgemaakt voor Ethiopië, Somalië en Kenia.

Rekeningnummers voor giften:

Caritas International (000-0000041-41) Dokters van de Wereld (000-0000029-29) Handicap International (000-0000077-77) Oxfam-Solidariteit (000-0000028-28) UNICEF België (000-0000055-55) Artsen Zonder Grenzen (BE73 0000 0000 60 60) Rode Kruis (000-0000053-53, met vermelding "droogte Afrika")