België telt 25.000 werklozen minder

België telde eind juni 405.049 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, of ruim 25.000 minder dan in juni vorig jaar. Dat blijkt maandag uit statistieken van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die merkt nog op dat de werkloosheid in ons land precies twaalf maanden geleden is beginnen dalen, na de financiële crisis.

wverhaert

De dalende trend zet zich in juni voort en versnelt zelfs nog. Vorige maand was er een vermindering met 6 procent op jaarbasis, tegenover een daling met 5,4 pct in mei. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke werkloosheid blijven afnemen, met respectievelijk 6,7 pct en 5,2 pct. In de drie gewesten is er sprake van een daling. Die is nominaal en procentueel het grootst in Vlaanderen (-13.918 mensen of -8,9 pct), gevolgd door Wallonië (-5,1 pct) en Brussel (-2,3 pct).

De RVA merkt op dat het vooral de jongeren (-25-jarigen) zijn die profiteren van de gunstiger arbeidsmarkt. Het aantal werklozen daalde er op een jaar tijd met 7.441 of ruim 11,8 pct tot 55.668. Een tegengestelde evolutie doet zich voor bij de werkloze 50-plussers. Globaal stagneert hun aantal (-0,1 pct tot 105.149), met bovendien enkel een daling in Vlaanderen.