Wat er verandert op 1 augustus 2011

Het begin van een nieuwe maand betekent doorgaans ook enkele wijzigingen voor ons dagelijks leven. In augustus 2011 is dat zeker niet anders. Een overzicht.

jvangeyte

Eenvoudige beleggingen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) , die de belangen van de beleggers moet beschermen in ons land, heeft de banken gevraagd om vanaf 1 augustus geen nodeloos ingewikkelde producten meer te verkopen in ons land en hiervoor vrijwillig toe te treden tot een convenant. De afspraak houdt onder meer in dat het rendement van het product maar mag afhangen van drie zaken. Bovendien moeten die vlot kunnen worden gevolgd. Er moet ook duidelijkheid zijn over alle kosten en risico's.

De FSMA gaat nu rond de tafel zitten met de banken om een nieuwe regeling uit te werken.

JVG