Gezocht: voogden (m/v) voor opvang minderjarige vreemdelingen

De Voogdijdienst, die deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, is op zoek naar mensen die een opdracht als voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen willen opnemen. Dat meldt minister van Justitie Stefaan De Clerck.

ssimons

Tijdens de barre wintermaanden overleven niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vaak op een schrijnende wijze, zegt De Clerck. "Zij komen vaak uit oorlogslanden of andere conflictsituaties en komen terecht in een onbekende wereld."

De Voogdijdienst heeft als opdracht deze jongeren onder haar hoede te nemen, hen te identificeren en een voogd aan te stellen. Een voogd moet de belangen van de minderjarige behartigen, zoals hen bijstaan in alle procedures en deelnemen aan alle verhoren. Voorts moet de voogd onder meer een asielaanvraag indienen, erover waken dat de minderjarige school loopt en alle nuttige maatregelen nemen om de familie van de minderjarige terug te vinden.

Opleiding

De kandidaat-voogd moet een opleiding volgen, georganiseerd door de Voogdijdienst. Deze opleiding heeft betrekking op aspecten van het vreemdelingenrecht, het jeugdrecht en het burgerlijk recht.

Ook elementen uit de pedagogie, psychologie en multiculturele opvang komen aan bod. Een voogd ontvangt een vaste vergoeding van 500 euro per jaar per voogdij en een tegemoetkoming van een aantal kosten (briefwisseling, telefoon, reiskosten).

Geïnteresseerden vinden meer informatie terug op just.fgov.be/minderjarigevreemdelingen.

Archieffoto Photonews