Koning, Leterme en Di Rupo op applaus onthaald bij Te Deum

In de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel is donderdagvoormiddag het Te Deum gehouden, de traditionele lofzang en dankbetuiging aan God ter ere van de nationale feestdag. Koning Albert en koningin Paola waren aanwezig, net als een reeks hoogwaardigheidsbekleders en politici. Prins Filip en prinses Mathilde waren er niet, de andere kinderen van de koning evenmin.

ssimons

Zowel bij hun aankomst als bij hun vertrek werden de vorst en vorstin door het talrijk opgekomen publiek warm onthaald. Er weerklonk luid applaus en gejuich en verschillende aanwezigen bedankten de koning voor zijn emotionele toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Na de dienst namen de koning en de koningin uitgebreid de tijd om het publiek te groeten.

Bij de politici waren premier Yves Leterme en formateur Elio Di Rupo de meest opgemerkte figuren. Ook zij werden door het publiek met applaus en gejuich vereerd. Di Rupo kon zelfs op extra handgeklap rekenen omdat hij te voet was gekomen en gezwind over een van de dranghekken klom.

Meer over Elio Di Rupo