Leo Peeters neemt ontslag als burgemeester van Kapelle-op-den-Bos

Leo Peeters (sp.a) heeft woensdagavond aangekondigd ontslag te zullen nemen als burgemeester van Kapelle-op-den-Bos. De 61-jarige Peeters bekleedde deze functie de afgelopen 35 jaar, maar draagt die nu, een jaar voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, over aan partijgenote Else De Wachter.

wverhaert

Met zijn ontslag wil Peeters naar eigen zeggen een verjongingsoperatie doorvoeren die ook gekenmerkt wordt door "bestendiging, kwaliteit en beleidservaring". Om dezelfde reden nam hij ook al in 2004 ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger ten voordele van Else De Wachter. De Wachter wordt in het schepencollege opgevolgd door CD&V'er Jos Thomas, die reeds schepen was van 2006 tot 2009 en sindsdien voorzitter van de gemeenteraad.

Else De Wachter (37) werd in 2000 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad, op 26-jarige leeftijd werd ze de eerste vrouwelijke schepen van Kapelle-op-den-Bos. Zij was op dat ogenblik parlementair medewerker van Peeters. In het Vlaams parlement ontpopte ze zich intussen tot specialist woon- en grondbeleid en gezinsbeleid van haar partij. Zij lag mee aan de basis van de decreten rond de kwaliteit van woningen, initiatieven rond jeugdzorg en het recente adoptiedecreet.

Meer over Leo Peeters