Kwart inwoners België van allochtone oorsprong

Zowat een kwart van de mensen in België is van allochtone oorsprong. Dat zegt socioloog Jan Hertogen.

kscherpenberg

In ons land wonen naar verluidt zo'n miljoen mensen met een vreemde nationaliteit. Een even groot aantal is Belg geworden.

Daarnaast heb je nog eens de 750.000 Belgen met ouders van allochtone oorsprong. Dat maakt dat 2,75 miljoen inwoners van buitenlandse komaf zijn, zo berekende Hertogen.

De socioloog berekende dat eveneens een miljoen vreemdelingen sinds 1948 de Belgische nationaliteit verkregen hebben. In dertig procent van de gevallen ging het om Marokkanen.

In totaal zijn mensen van 194 nationaliteiten Belg geworden. Overigens is Belg worden een relatief nieuw fenomeen. Bijna de helft van de nieuwe Belgen werd dat na 2000.

Beeld: PhotoNews