Geen beroep meer onder de 3.000 euro

Er zal geen beroep meer mogelijk zijn in geschillen beneden de 3.000 euro bij de gewone rechter of 2.000 euro bij de vrederechter. Nu zijn die grenzen nog respectievelijk 1.860 en 1.240 euro. De regering zal de nieuwe bedragen bovendien kunnen indexeren.

drombouts

Dat staat in het wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V) over de familierechtbank dat vandaag in de Kamer wordt gestemd.

De wet voert een familierechtbank in bij iedere rechtbank van eerste aanleg. Die moet alle burgerlijke geschillen in het gezin afhandelen. "Daardoor zal het aantal rechtszaken beduidend verminderen omdat iedere familie één dossier krijgt en er nog maar één bevoegde rechtbank is in plaats van vijf. De rechtspraak zal ook éénvormiger worden, de rechter zal zicht krijgen op het gehele dossier en hij zal ook meer gespecialiseerd zijn", zo zegt initiatiefneemster Sonja Becq (foto).

De familierechtbank moét minderjarigen boven de 12 jaar horen en voor jongeren onder de 12 jaar kan dat.

Het zal bij het bepalen van het onderhoudsgeld ook geen enkele rol meer spelen welke partner in de fout ging.

Als de echtelieden op het moment van hun aanvraag tot scheiding door onderlinge toestemming al 6 maanden apart wonen, dan moeten ze niet meer persoonlijk verschijnen voor de rechter. Persoonlijke verschijning blijft altijd verplicht bij zaken over de kinderen.

De wet moet inwerking treden op 1 september 2013. Het goedgekeurde voorstel moet nog naar de Senaat.

JDW

Foto Photo News

Meer over Sonja Becq