Gratis rechtshulp voor asielzoekers en vreemdelingen kost staat 17 miljoen

Maar liefst een vierde van het totale budget voor gratis rechtsbijstand gaat naar erelonen voor advocaten die asielzoekers, illegalen en andere vreemdelingen bijstaan. In totaal is dat 17 miljoen per jaar. Dat liet minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) weten aan Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA).

jdewit

Armen kunnen gratis een advocaat krijgen. De staat betaalt die raadsman dan. Sarah Smeyers, de voorzitster van de Kamercommissie Justitie, ijvert al vele jaren voor een hervorming van die gratis rechtsbijstand. Meer bepaald kan het voor haar niet dat voor vreemdelingen en asielzoekers een “onweerlegbaar vermoeden van onvermogen” geldt.

Dat wil zeggen dat deze groepen automatisch als arm worden aanzien. Als de presidenten Mubarak (Egypte) of Kadhaffi (Libië) in België politiek asiel zouden vragen, zouden zij dus een gratis advocaat krijgen om hen te ondersteunen in alle juridische procedures die ze doen. Dat is immers zo voor àlle asielzoekers, illegalen en vreemdelingen die een machtiging tot verblijf willen. Zij zijn “onweerlegbaar arm”.

Makkelijk verdiend

Smeyers: “Geen wonder dat er nu zoveel procedures in asiel- en vreemdelingenzaken zijn. Als advocaat heb je aan sommige procedures weinig werk en je krijgt toch automatisch van de staat een aardig sommetje. Zo krijg je voor een regularisatie-aanvraag of voor een naturalisatieverzoek 250 euro.

Ik zit zelf in de Kamercommissie Naturalisatie en zie dagelijks dat daarvoor weinig moeite moet worden gedaan, soms maar enkele neergekribbelde stereotype zinnetjes. Voor een on-ontvankelijk beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen krijg je zelfs 375 euro. Men moet niet verbaasd zijn dat iedere vreemdeling in beroep gaat en evenmin dat meerdere procedures gecumuleerd worden”.

Ministerraad

Smeyers is blij dat ook minister De Clerck nu het vermoeden van onvermogen "weerlegbaar" wil maken, zodat niet meer al die procedures automatisch ten laste van de staat vallen. De Clerck heeft een voorstel klaar dat op 20 juli op de ministerraad komt. Ook de Orde van Vlaamse Balies dringt daar op aan. “Maar die hervorming is onvoldoende, de hele gratis rechtsbijstand moet hervormd worden”.

JDW

Archieffoto PhotoNews