Vogels wil pedagogie als verplicht vak in secundair onderwijs

Mieke Vogels (Groen!) wil dat pedagogie een verplicht vak wordt in het secundair onderwijs. Zo wil ze de jongeren leren om hun kinderen op te voeden. Dat schrijft ze in haar voorstel van aanbeveling aan het Vlaams Parlement om de toename van het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg te verminderen.

jdewit

Het aantal jongeren in bijzondere jeugdzorg (kinderen in nood en criminele jongeren) steeg met 65% in de voorbije tien jaar tot 24.422 in 2009. Deze stijging is groter dan de stijging van het aantal jongeren zelf: nu zit 1,53% in BJZ, in 2000 was dat nog maar 0,98%.

Het Vlaams Parlement had een Commissie opgericht om de oorzaken van die stijging te bestuderen. Ze kwam tot onthutsende vaststellingen. In de provincie Antwerpen is de geprogrammeerde zorg maar voor 78% gerealiseerd is, de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg zeggen er dat ze slechts voor 15% van de minderjarigen een geschikte opvang vinden, de sociale diensten van de jeugdrechtbank beweren dat voor 19% helemaal geen aangepaste zorg bestaat. Aldus het rapport.

De Vlaamse parlementsleden pleitten deze week tijdens de bespreking van dit rapport voor "trajectbegeleiding": één coach per jongere om hem levenslang te begeleiden.

Meer over dit rapport én over het parlementaire debat hierover, vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW