Di Rupo over werkloosheidsuitkering en pensioenen

Moesten we met meer mensen werken en ook langer werken, dan zou ook dat goed zijn voor de overheidsfinanciën. Het objectief is een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent (nu 67,8%) tegen 2015. Daarvoor zijn er 250.000 nieuwe jobs nodig. Om dat te halen, doe Elio Di Rupo voorstellen om de werkloosheid en de pensioenen te hervormen. Een overzicht.

drombouts

1. Lonen

- Een verlaging van de patronale lasten voor lage en middenlonen.

- Een meerjarenakkoord van 300 miljoen euro om jobcreatie in de non-profit te stimuleren.

- Een optrekken met 1.000 euro van de belastingvrije som voor lage en middeninkomens.

2. Werkloosheid

- Jongeren krijgen enkel een wachtuitkering indien ze kunnen aantonen dat ze effectiefnaar werk zoeken.

- Degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. De eerste vier maanden krijgt men 16,7 procent méér uitkering, In de volgende periode van maximum 3 jaar wordt de uitkering met 1/3de gekort. In de derde periode wordt de uitkering verder verkleind tot een forfaitair minimum, maar met uitzondering voor gezinshoofden, alleenstaanden en samenwonenden).

- Beschikbaarheid wordt sneller en strenger gecontroleerd.

- Uitbreiding van de controles naar de beschikbaarheid bij 50-plussers tot 55 jaar vanaf 2013 en tot 58 jaar vanaf 2016.

Verstrenging van het begrip ‘geschikte job’. Zo wordt de 25 km-grens opgetrokken tot een 60 km-grens.

3. Eindeloopbaan

- Brugpensioen wordt pas mogelijk na 40 dienstjaren (nu 38) of vanaf de leeftijd van 60 jaar (nu 58). Bij herstructureringen wordt dat 55 jaar.

- Werkgevers zullen meer moeten bijdragen in de brugpensioenvergoedingen.

4. Pensioenen

- De leeftijd voor het vervroegd pensioen wordt met 2 maanden per jaar opgetrokken. De pensioenbonus (2,2 euro extra per gewerkte dag vanaf 62 jaar of vanaf 44 jaar loopbaan) blijft.

- Ambtenaren zullen pas na 35 jaar met pensioen kunnen gaan. Voornieuwe ambtenaren zal hun pensioen berekend worden op basis van de lonen van de laatste 10 jaar (nu 5 jaar).

- Werkt men meer dan 45 jaar, dan komen ook die extra jaren in aanmerking voor pensioen.

- Gepensioneerden zullen onbeperkt kunnen bijverdienen, maar worden uiteraard wel belast.

- Gelijkgestelde periodes (brugpensioen voor 60 jaar, werkloosheid in de 3de periode, tijdskrediet behalve thematische verloven) zullen minder zwaar wegen bij de berekening van het pensioen.

- De minimumpensioenen worden om de twee jaar met 2 procent verhoogd. Tegen 2015 moet dat 1.150 euro netto per maand zijn.

Eric DONCKIER

Foto Photo News

Meer over Elio Di Rupo