Steve Berry, Het complot van Parijs

Gewezen geheim agent en boekhandelaar Cotton Malone krijgt een speciaal verzoek van zijn goede vriend en mecenas, de miljardair Henrik Thorvaldsen. Deze laatste is op het spoor gekomen van de Paris Club, een ontdekking die hem en zijn vrienden wel eens duur te staan zou kunnen komen.

gdhulster

Thorvaldsen is ervan overtuigd dat deze geheime organisatie, die hij er ook van beschuldigt zijn enige zoon te hebben vermoord, een plan beraamt dat de financiële wereldstructuur onherroepelijk kan doen kelderen. De kwalijke gevolgen daarvan zijn amper te overzien. Malone komt al snel tot de conclusie dat hij de antwoorden op zijn vele vragen in het verleden moet gaan zoeken. Meer bepaald in de geheimen die Napoleon mee in zijn graf nam. Enige kennis van Cottons vorige avonturen is noodzakelijk, wil je helemaal in dit wervelende, door een indrukwekkende research verrijkte, avontuur worden meegezogen. De Fontein, 445p, 18,95 euro