Nog 6,2% Vlamingen zonder werk

Vlaanderen telde eind juni 2011 nog 182.510 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat waren 8,1% minder dan twaalf maanden eerder. Nog 6,23% van de Vlaamse beroepsbevolking is nu werkloos.

jvangeyte

Opvallend was de daling van het aantal werkzoekende 50-plussers. “Waar we vorige maand nog een zeer voorzichtige aanzet zagen met een daling van 0,2%, zien we deze maand een meer afgetekende daling met 1,1%”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

“Werkzoekende 50-plussers zijn nog altijd goed voor 28,4% van het totale aantal werkzoekenden. Voor de betaalbaarheid van ons sociaal systeem en om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, moeten we blijven inzetten op activering van deze groep."

De jeugdwerkloosheid daalt met 13,1%, terwijl de middenleeftijdgroep krimpt met 9,6%. Vlaanderen telt ook 45.493 allochtone werkzoekenden. Op jaarbasis betekent dit een daling met 2,0%.

JVG