Vaticaan misnoegd over priesterwijding jonge Belg

In het Duitse Zaitzkofen is zaterdag Matthias De Clercq tot priester gewijd, binnen het conservatieve broederschap Pius X. Het Vaticaan is er niet zo blij mee.

kscherpenberg

De paus werkt al jarenlang aan een verzoening met het broederschap, dat zo'n 700 priesters telt. Tot die uitblijft, wil het Vaticaan het liefst geen nieuwe wijdingen zien.

Pius X schaarde zich niet achter het tweede Vaticaans Concilie. Dat wil zeggen dat hun priesters nog steeds de mis opdragen in het latijn en met hun rug naar de gelovigen staan.

De 25-jarige Gentenaar Matthias De Clercq werd samen met drie andere seminaristen gewijd. De voormalige student management aan de Europese Hogeschool in Brussel studeerde zes jaar in het seminarie Herz Jesu in het Duitse Beieren.

In 1988 werd de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre, in de jaren 70 de oprichter van het gezelschap, uit de kerk gezet en bereikte de ruzie een hoogtepunt. Paus Benedictus XVI probeert nu weer echter een brug te slaan tussen beide partijen.

"De wijdingen zijn niet ongeldig", aldus kerkjurist Rik Torfs in een krant van Corelio. "De nieuwe priesters kunnen voorgaan in de Kerk en ze kunnen geldige sacramenten uitvoeren, maar dan enkel binnen hún geloofsgemeenschap. Niet binnen de Katholieke Kerk, want daar maken ze officieel nog altijd geen deel van uit."

Beeld: PhotoNews