Di Rupo wil raken aan ambtenarenpensioen om te besparen

Formateur Elio di Rupo stelt in zijn formateursnota voor om voor de berekening van de ambtenarenpensioenen rekening te houden met het loon van de laatste tien jaar in plaats van de laatste vijf jaar vandaag. De formateur gaat er van uit dat er 21 miljard euro bespaard moet worden om de begroting tegen 2015 in evenwicht te krijgen.

ikerremans

Di Rupo wil de inspanning zo verdelen dat de federale overheid en de sociale zekerheid 17 miljard en de deelstaten 4 miljard moeten bijdragen.

Hij vindt dat een derde van de budgettaire inspanning moet komen van nieuwe inkomsten of belastingen, een derde door te schrappen in de uitgaven en een derde door "de toepassing van de wetgeving", lees de strijd tegen de fiscale fraude. Ook het misbruik van de notionele intrest zou strenger worden aangepakt.

Naast de nieuwe berekening van het amtenarenpensioen, wil de formateur ook aan de zogenaamde perequatie, de automatische koppeling van de ambtenarenpensioenen aan de ambtenarenlonen, raken. Di Rupo wil voorts de werkloosheidsuitkeringen "degressief" maken - hoe langer iemand werkloos is, hoe minder iemand krijgt - en de wachtuitkering voor schoolverlaters omvormen tot een activeringspremie.

Di Rupo wil zijn nota maandag of dinsdag voorleggen. Vrijdag bracht hij tussentijds verslag uit bij de koning.

Meer over Elio Di Rupo