Recordaantal meldingen van kindermisbruik

De zes vertrouwenscentra voor kindermishandeling hebben vorig jaar voor 9.402 kinderen een melding ontvangen omdat ze werden misbruikt of verwaasloosd. Dat zijn er 600 meer (+7%) dan een jaar eerder.

ibroeksteeg

Het is meestal een familielid of een professionele hulpverlener die het misbruik meldt. Volgens de centra heeft het seksueel misbruik in de kerk het meldingsgedrag beïnvloed en kan je wel spreken van een Vangheluwe-effect, al willen psychologen dat niet uitvergroten.

“Het ziet er naar uit dat familieleden van een slachtoffer van seksueel misbruik sneller contact opnemen met een vertrouwenscentrum omdat ze er nu over durven praten”, zegt Anthoni. “De hele affaire Vangheluwe heeft de lippen bij de mensen losgemaakt en de samenleving kijkt ook scherper toe.”

De cijfers van het kindermisbruik staan in het jaarverslag van Kind en Gezin en kinderpsychologen noemen ze “confronterend”. De meldingen bij de vertrouwenscentra geven dan nog niet eens het volledige beeld.

Complexer

Het kindermisbruik in Vlaanderen krijgt een ander gezicht, en wordt ernstiger en complexer, stellen medewerkers van de vertrouwenscentra vast. “Er zijn meer samengestelde gezinnen dan vroeger. Als er daar sprake is van misbruik ligt dat veel moeilijker dan in een kerngezin”, zegt Stef Anthoni, directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Antwerpen.

In Vlaanderen worden nu al 75 kinderen op 10.000 mishandeld of verwaarsloosd, en dat waren er een jaar geleden 61 op 10.000. Het aantal ligt het hoogst in Antwerpen (79,8) en Limburg (78,2).

In november of december plant Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, een grote campagne in heel Vlaanderen over misbruik en mishandeling.

WIM BRILLOUET