Dienst Vreemdelingenzaken mag databank opvangcentra voor asielzoekers niet inzien

Print
Dienst Vreemdelingenzaken mag databank opvangcentra voor asielzoekers niet inzien

Dienst Vreemdelingenzaken mag databank opvangcentra voor asielzoekers niet inzien

De privacycommissie wil niet dat de Dienst Vreemdelingenzaken toegang krijgt tot de databank van Fedasil, de overheidsdienst die de opvang van asielzoekers organiseert.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had om toegang tot die databank gevraagd omdat de dienst zo kan weten welke afgewezen asielzoekers en illegalen met kinderen nog in een opvangcentrum zitten. Dat zou de uitwijzing uit het land vergemakkelijken.

Maar dit mag niet van de privacycommissie omdat het de privacy van de asielzoekers schendt. "De databank van Fedasil bevat ook andere gegevens dan die welke de Dienst Vreemdelingenzaken nodig heeft. Als DVZ de databank van Fedasil kan raadplegen zou het dus "te veel" data kunnen inzien, die het niet nodig heeft. Bovendien kan DVZ de gegevens die het nodig heeft al opvragen bij het rijksregister en het wachtregister voor vreemdelingen."

DVZ had hierop al geantwoord dat deze registers erg laattijdig worden aangepast, zodat ze feitelijk weinig bruikbaar zijn voor een terugkeerbeleid. Maar daarop zegt de privacycommissie dat Fedasil zelf die data up to date moet maken.

Volgens N-VA-migratiespecialist Theo Francken (N-VA), die de nota bekend maakte, is het "godgeklaagd dat de ene dienst niet de data van de andere dienst mag inzien binnen dezelfde administratie. Dit is een volkomen wereldvreemd advies van de privacycommissie, dat het terugkeerbeleid van illegalen ernstig hypothekeert".

JDW