Werknemers BNP Paribas Fortis mogen loonpakket zelf samenstellen

Werknemers van BNP Paribas Fortis zullen in de toekomst een deel van hun loonpakket wellicht zelf kunnen samenstellen. De besprekingen daarover tussen directie en vakbonden zijn aan de gang, zegt directielid Filip Dierckx.

jvangeyte

"We willen ons loonbeleid wat moderniseren", aldus Dierickx. "Voor mensen die het bedrijf moeten verlaten, kennen we al iets zoals cafétariaplannen. Daarbij kunnen de betrokkenen zelf kiezen hoe hun uitstapregeling eruit zal zien. Dat moet ook kunnen voor de actieven."

De gedeeltelijke vrije keuze is niet het enige wat de directie wil veranderen. Ze wil een gedeelte van het loon ook afhankelijk maken van de tevredenheid van de klanten. Hoe tevredener die zijn, hoe hoger het loon kan oplopen.

"Er zijn nog een aantal andere parameters, maar veel kunnen we daarover nog niet zeggen want de besprekingen zijn nog bezig", aldus nog Dierckx.

Personeelsbestand

Bij BNP Paribas Fortis werken omgerekend 16.940 mensen voltijds. Dat zijn er 2,2% meer dan eind 2009. Vooral commerciële mensen kwamen erbij.

BNP Paribas Fortis bestaat momenteel 2 jaar. In mei 2009 werd wat overbleef van de toenmalige Fortis Bank immers overgenomen door de Franse groep BNP Paribas.

"De integratie zit op schema", zegt de nieuwe directievoorzitter Max Jadot. "We hebben nu de omvang die we moesten hebben. De synergievoordelen liggen hoger dan eerst ingeschat. En we beheren nu enkele kenniscentra voor de wereldwijde groep BNP Paribas."

Kosten

Jadot: "Bovendien is ook onze financiering verbeterd. Tegenover elke 100 euro aan kredieten die we hebben toegestaan, hebben we 119 euro aan spaargelden staan. We moeten voor de financiering dus geen beroep meer doen op andere banken. Voor de financiële crisis was dat nog anders."

Een punt waaraan echter nog moet worden gesleuteld, zijn de hoge kosten. "We weten dat en we werken eraan. Maar dit zal geen invloed hebben op het personeelsbestand", aldus nog Jadot.

JVG