België scoort middelmatig in OESO-studie over levenskwaliteit

Hoewel België tot de rijkste landen in de wereld behoort, zit ons land slechts in de middenmoot in een vergelijkende studie door de OESO van de levenskwaliteit in ruim 30 landen. De landen van het oude Europa (op de Zuid-Europese landen na), de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland scoren hoger. De lage activiteitsgraad en het onveiligheidsgevoel zijn de boosdoeners.

ibroeksteeg

Bij het onderzoek naar de levenskwaliteit werden naast het gemiddelde inkomen nog tien andere parameters in acht genomen zoals een sociale indicator en een milieu-indicator. Hoewel het inkomen de score slechts beperkt rechtstreeks beïnvloedt, valt het op dat de rijkere landen beter schoren. "Hoe armer, hoe lager de levenskwaliteit", besluit de denktank van het ondernemersplatform VKW, VKW Metena, die over de OESO-studie bericht.

Middenmoot

België zit midden in het peloton met 17 landen die het beter doen en 16 die lager scoren. Ons land gaat Frankrijk net vooraf en moet Duitsland nipt laten voorgaan. Naar inkomen doet België het met 70.000 dollar (48.600 euro) voor een gezin bijna dubbel zo goed als het OESO-gemiddelde van 38.000 dollar (26.400 euro). Ons land doet het goed inzake huisvesting - vaak eigenaar en ruime behuizing -, de 'work-life balance' en de beschikbare vrije tijd.

Negatief zijn dan weer de lage activiteitsgraad met één van de hoogste langetermijnwerkloosheid en onveiligheidsgevoel.

Beeld: Photonews