Misbruik van kwetsbare personen wordt zwaarder bestraft

De Kamercommissie Justitie keurde vandaag een wetsvoorstel goed waardoor misbruik van - en geweld tegen kwetsbare personen (zieken, bejaarden, gehandicapten en zwangere vrouwen) strenger wordt bestraft.

ssimons

Groen! en VB onthielden zich omdat het voorstel ontstellend complex is. Het werd ingediend door André Frédéric (PS). Hij wilde misbruik door sekten tegengaan, maar zijn voorstel werd later aangevuld met een reeks amendementen van Sonja Becq (CD&V) om kwetsbare personen beter te beschermen. Wat zegt het voorstel in grote lijnen?

* Sekteleiders die zwakke personen misbruiken kunnen tot twee jaar cel en 5.500 euro boete krijgen. Misbruik is er als zij "het oordeelsvermogen van hun slachtoffer ernstig verstoren om hem een handeling te laten doen waardoor zijn fysieke of geestelijke integriteit zwaar wordt aangetast". Als ze daarbij "specifieke technieken" gebruiken of "ernstige of herhaalde druk uitoefenen" kan die straf oplopen tot vier jaar en 11.000 euro boete. Die straf hangt hen ook boven hoofd als ze hun activiteiten in een vereniging uitoefenen, wat meestal zo is.

* De minimumstraffen voor een hele reeks feiten worden verzwaard als het slachtoffer bejaard, zwanger, gehandicapt, "onvolwaardig" of ziek is. Zo geldt dat bv. voor bedreigingen met een aanslag, gijzeling, ontvoering, doodslag, slagen en verwondingen, niet betalen van onderhoudsgeld, oplichting, misbruik van vertrouwen, huisjesmelkerij.

* Oudermishandeling zal in de toekomst ook zwaarder worden bestraft als het slachtoffer een broer, zus, tante, nonkel, neef of nicht is. Momenteel is er al een strafverzwaring als het slachtoffer de vader, moeder of grootouder is.

* De straf voor schuldig verzuim komt van één op twee jaar als het slachtoffer in een kwetsbare positie zit. Momenteel heb je die straf van twee jaar alleen als het slachtoffer minderjarig is.

* Dokters en hulpverleners met een beroepsgeheim zullen hun beroepsgeheim mogen schenden en toch naar het gerecht kunnen stappen bij zwaar (seksueel) geweld tegen bejaarden, zieken, gehandicapten en zwangere vrouwen (slagen, moord, verkrachting, genitale verminking, achterlating...). Nu kunnen ze dat alleen als de slachtoffers minderjarig zijn. Deze verandering komt er omdat steeds meer gevallen bekend raken van mishandeling van bejaarden en gehandicapten door hun familie. Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met mishandeling. In 2010 kreeg het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling zo’n 500 meldingen.

* Diefstallen, afpersingen, oplichting en bedriegerij zijn momenteel niet strafbaar als echtgenoten deze misdrijven plegen tegenover elkaar en ook niet als kinderen dit tegenover hun ouders doen. Deze feiten worden in de toekomst wél strafbaar als het slachtoffer "kwetsbaar" is (oud, zwanger, ziek, gehandicapt).

* Verenigingen die zich bezighouden met geweld tegen partners of met slachtoffers van sekten zullen zelf rechtszaken kunnen opstarten voor misdrijven tegen kwetsbare personen. Ook bij belaging zullen ze dit kunnen doen.

Het voorstel is ingewikkeld en compliceert het bestaande strafrecht in sterke mate.

Meer over oudermishandeling vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Photonews