Illegale sigaretten ongezonder dan gewone sigaretten

Illegale sigaretten zijn nog ongezonder dan gewone sigaretten. Dat blijkt uit een analyse van de tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

drombouts

Daarbij onderzocht FOD Volksgezondheid zowel sigaretten uit het reguliere circuit als producten die op de zwarte markt verkocht worden. Het is de eerste keer dat illegale sigaretten bij het onderzoek betrokken worden.

In totaal analyseerde de tabaksdienst zo'n 600 pakjes sigaretten van een dertigtal reguliere merken en 280 pakjes van 14 "zwarte" merken. Daar vallen vervalste sigaretten en gesmokkelde rookwaar onder.

De analyse ging na of de maximumgehaltes aan nicotine, teer en koolstofmonoxide niet overschreden werden. Ook de etiketten werden aan een grondige controle onderworpen. Zo moeten de gezondheidswaarschuwingen aanwezig.

Bij de sigaretten uit het reguliere circuit bleek slechts één staal de wettelijke normen voor teer en nicotine te overschrijden. Op het vlak van de etikettering bleek alles wettelijk in orde te zijn. De sigaretten uit het zwarte circuit bleken veel minder aan de normen te voldoen.

Foto Photo News