Wetenschappers zetten aardappelveldproef voort - Regering geeft 250.000 euro

De wetenschappers betrokken bij de veldproef met aardappelen resistent tegen de aardappelziekte hebben besloten door te gaan met het experiment.

ssimons

Dat laten ILVO, UGent, VIB en HoGent weten na de toezegging van de steun van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten. Die maakte bekend dat de Vlaamse regering 250.000 euro extra budget uittrekt om de schade te herstellen die werd toegebracht door de gewelddadige actie van Field Liberation Movement op zondag 29 mei.

“We geven niet op,” stellen de wetenschappers. “Meer dan ooit geloven we erin dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is om de landbouw milieuvriendelijker en duurzamer te maken. De steun die we vanuit politiek, landbouw, wetenschap en maatschappij hebben gekregen, heeft ons gesterkt in die overtuiging.”

Herstellen

Uit een grondige inspectie van de terreinen blijkt dat tijdens de vernietingsactie van Field Liberation Movement 15% van de planten in de veldproef werd vernield, terwijl ook ernstige schade werd toegebracht aan de omheining en de veiligheidsinfrastructuur. Dankzij de bijkomende financiële injectie van de Vlaamse regering is het mogelijk om die schade in voldoende mate te herstellen om de veldproef verder te zetten.