Antwerpse petroleum dinsdag lam?

Uit protest tegen het uitblijven van een nationale cao waarin aan hun eisen wordt tegemoet gekomen,organiseren alle vakbonden – arbeiders én bedienden – dinsdag een ‘nationale actiedag’ in de petroleumsector. Het zwaartepunt daarvan ligt in de haven van Antwerpen.

drombouts

“Alle Antwerpse petroleumproductiebedrijven – zo’n 8 of 9 en 2.500 à 3.000 man – leggen we dinsdag plat”, aldus Rik Van Reeth, nationaal verantwoordelijke LBC-NVK Petroleum.

“Neen, een stakingsaanzegging hebben we niet ingediend. Dan zouden de werkgevers teveel voorzorgen nemen. Er is een actie-aanzegging maar wij betalen wel stakingsgeld uit.”

Volgens Van Reeth hebben de werkgevers de onderhandelingen tot dusver ‘zeer arrogant’ gevoerd in een sfeer van te nemen of te laten. “Zo weigeren zelfs te praten om de overgang van 50-jarigen die uit het ploegensysteem wensen te stappen, tot een recht te maken.”

Ook bij de socialistische vakbonden klinkt het ongenoegen. “De werkgevers blijven doof voor onze redelijke eisen”, aldus de socialistische bediendenvakbond BBTK. “Het gaat hier om blinde wil om koste wat het kost te besparen op het personeel.”

PVb

Foto Stefaan Van Hul