N-VA: "Lieten is te snel gegaan met derde kanaal"

Na minister-president Kris Peeters (CD&V) vindt ook coalitiepartner N-VA dat mediaminister Ingrid Lieten (sp.a) "te snel" is gegaan door aan te kondigen dat er een derde VRT-kanaal komt. Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele zegt dat er nog geen gegevens voorhanden zijn die aantonen dat zo'n derde kanaal "wenselijk, haalbaar en betaalbaar" is.

ikerremans

"Als de minister van Media correct geciteerd wordt, dan houdt ze geen rekening met de wensen van het parlement", zegt Vandaele.

"In de resolutie die het Vlaamse parlement goedkeurde staat letterlijk dat zal worden onderzocht of een derde kanaal, uitsluitend voor kinderen en jongeren, wenselijk, haalbaar en betaalbaar is", zegt Vandaele. Volgens hem zijn er nog geen nieuwe cijfers of gegevens aangeleverd die deze wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid aantonen.

N-VA zelf is "niet overtuigd van de meerwaarde" van het derde kanaal. Vandaele vreest dat zo'n kanaal marktverstorend is en gelooft ook niet dat de VRT een derde kanaal kan maken voor vier miljoen euro per jaar.

Lees ook: Peeters fluit Lieten terug: "Derde kanaal VRT nog niet definitief" Lees ook: Tommelein: "Lieten functioneert niet binnen Vlaamse regering"