Subsidie sportclubs aangepast

- Sportclubs met jeugdwerking kunnen subsidie krijgen. Volgens het huidige reglement slaat 50 procent van het bedrag op de kwalificatiegraad van de jeugdtrainers en het al dan niet beschikken over een jeugdsportcoördinator. De andere helft is voor het aantal opleidingen dat de sportbegeleiders volgen.

fvranckx

Hiermee wil het gemeentebestuur de clubs stimuleren het niveau van de jeugdsportbegeleiders te verbeteren. “Omdat er te weinig bijscholingen gevolgd worden moeten we telkens een deel van het subsidiebedrag terugbetalen. Om dit in de toekomst te vermijden wordt het reglement aangepast”,vertelde schepen van sport Bart Germeys (sp.a-GBL).

Vanaf dit jaar worden de gevolgde bijscholingen en opleidingen teruggevorderd tot een maximum van 50 procent van het totale subsidiebedrag. De rest wordt overgeheveld naar de graad van kwalificatie van jeugdtrainers en de beschikking over een jeugdsportcoördinator.

“Op die manier kunnen we het volledige subsidiebedrag benutten en uitkeren aan de clubs met jeugdwerking”.

- De belasting op de afgifte van administratieve stukken wordt verhoogd. “Het gaat vooral over de aflevering van stedebouwkundige vergunningen. Nu komt er op de vaste prijs een toeslag per woongelegenheid”, verduidelijkte schepen van financiën Marc Secretin (CD&V).

Ook de prijzen voor een uittreksel uit het plannen- en vergunningsregister en stedenbouwkundige uittreksels worden verhoogd.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio